2016.03.14

 2015.05.20

 

ODWOŁANIE KONKURSU OFERT

 

W nawiązaniu do ogłoszenia konkursu na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na rzecz GoldMedica Spółka z o.o. niniejszym odwołuję konkurs.

 

Ponowne ogłoszenie konkursu nastąpi odrębnym ogłoszeniem.

 

 

 Odwołanie konkursu

 2015.05.07

 

KONKURS OFERT - USG

 

GoldMedica Sp. z o.o ogłasza konkurs ofert na całodobowe świadczenie usług w zakresie diagnostyki USG.

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Ogłoszenie konkursu

 Regulamin konkursu

 Szczegółowe warunki konkursu

 Regulamin pracy Komisji Konkursowej

 2015.05.07

 

KONKURS OFERT - LABORATORIUM

 

GoldMedica Sp. z o.o ogłasza konkurs ofert na całodobowe świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Ogłoszenie konkursu

 Regulamin konkursu

 Szczegółowe warunki konkursu

 Regulamin pracy Komisji Konkursowej

 2015.03.18

 

ODWOŁANIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ USG

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Odwołanie konkursu

 2015.03.19

 

ODWOŁANIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Odwołanie konkursu

 2015.03.16

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Ogłoszenie

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 2015.03.16

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ USG

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Ogłoszenie

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia