Służba zdrowia organizowała się na ziemi Gołdapskiej z pewnym opóźnieniem. W roku 1946 Wydział Powiatowy przejął kompleks poniemieckich budynków szpitalnych, w których postanowiono (po wyremontowaniu części pomieszczeń) zorganizować Ośrodek Zdrowia wraz z Izba Porodową. Zajął się tym przybyły wówczas do Gołdapi felczer Michał Barszczewski, zatrudniony jako pełniący obowiązki Kierownika Ośrodka Zdrowia. W maju 1946 roku uruchomione zostało Ambulatorium Ogólne oraz przychodnie: przeciwgruźlicza, przeciwjaglicza, przeciwweneryczna.

 

       W końcu 1946 roku placówka zatrudniała jednego lekarza i akuszerkę. Od 1 września 1947 roku kierownikiem już Powiatowego Ośrodka Zdrowia został Józef Kalicki, mianowany jednocześnie lekarzem powiatowym. Przy Ośrodku Zdrowia istniał punkt apteczny, który prowadził Józef Zwierwllo (magister farmacji) od 1949 roku kierownik nowo utworzonej apteki społecznej nr 28 w Gołdapi.

       

       Wraz z palcówkami służby zdrowia powstały pierwsze instytucje opieki społecznej: Stacja Opieki nad Matka i Dzieckiem (jako pierwsza pełniła funkcję kierownika Maria Barszczewska - pielęgniarka), dwie kuchnie, żłobek w Gołdapi (otwarty 14 kwietnia 1948 r.). Jednocześnie najważniejszym dla ówczesnych władz zadaniem było pozyskanie kadry lekarskiej oraz zabezpieczenie placówki przed zniszczeniem, remont i przygotowania do uruchomienia szpitala powiatowego.

       

       Na początku lat 50-tych gołdapska służba zdrowia wzbogaciła się o stacje Pogotowia Ratunkowego oraz nową Izbę Porodowa, Ośrodek Zdrowia, sześć punktów zdrowia i trzy punkty położnicze w powiecie, co zwiększyło dostępność lecznictwa. Nadal jednak za mało było lekarzy (w 1955 r. - 3 lekarzy i 2 dentystów) i co najważniejsze brakowało szpitala.

 

       Po 1956 roku poprawiły się wyraźnie warunki służby zdrowia. Przede wszystkim w styczniu 1956 roku otwarty został przy ulicy Słonecznej długo oczekiwany i bardzo potrzebny szpital powiatowy o 119 łóżkach (w 1960 r. - 130 łóżek) i czterech oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym i dziecięcym. Szpital zatrudniał 15 lekarzy. Jego pierwszym dyrektorem był Jerzy Morzycki (1957-1962), potem - Zbigniew Wiczuk-Wiczewski (1962-1965) i Leopold Iwaniuk (1966-1973). Poza tą najważniejszą i wysoko wyspecjalizowaną placówką medyczną, oddano w Gołdapi do użytku Przychodnie Obwodową, która miała w swojej strukturze poradnie ogólną oraz podstawowe poradnie specjalistyczne. W terenie funkcjonowały Ośrodki Zdrowia w Baniach Mazurskich, Grabowie, Żabinie i Żytkiejmach; punkty zdrowia w Dubeninkach i Górnem; izby porodowe w Baniach, Dubeninkach i Żytkiejmach; a także ambulatoria zakładowe w pegeerach czy państwowych ośrodkach maszynowych.

 

       W 1969 r. Gołdap wzbogaciła się o żłobek miejski przy ulicy Żeromskiego, a w 1972 r. o nową przychodnie lekarską przy ulicy Paderewskiego. Zwiększyła się liczba lekarzy (w 1955 r. - 3 lekarzy, w 1960 r. - 8 lekarzy, w 1965 r. - 18 lekarzy, w 1970 r. - 21 lekarzy, w 1973 r. - 25 lekarzy – dane nie uwzględniają dentystów) choć wskaźnik nasycenia nimi (na 10 tys. ludności) plasował powiat Gołdapski na jednym z ostatnich miejsc w województwie. Służba zdrowia funkcjonowała w ramach utworzonego w 1973 roku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi (ZOZ), w skład którego weszły: szpital, przychodnie lekarskie i pięć ośrodków zdrowia (Banie Mazurskie, Dubeninki, Grabowo, Żabin i Żytkiejmy).

 

       W omawianym okresie przybyły nowe obiekty: wybudowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia (NFOZ) Ośrodek Zdrowia w Grabowie (1978 r.), Ośrodek Zdrowia w Dubeninkach i budynek Oddziału Dziecięcego szpitala w Gołdapi (1988 r.) oraz całkowicie odbudowany Ośrodek Zdrowia w Żabinie (1989 r.). W 1979 roku ZOZ zatrudniał 271 osób, w tym 31 lekarzy i 8 dentystów; w 1988 r. tyle samo lekarzy i dentystów oraz 326 pielęgniarek. Apteki znajdowały się w Gołdapi i Baniach Mazurskich, zaś w Dubeninkach i Żytkiejmach - punkty apteczne.

 

       Pierwszym Dyrektorem ZOZ-u był Leopold Iwaniuk (1973-1982), następnie Mikołaj Seń (1982-1985), Ryszard Sztabiński (1986-1989), Marian Zaborowski (1990-1999), Edward Dworczyk (1999-2002), Ewa Balcerek (2002-2003) a od 2003 Wiesław Jurgielewicz. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi z dniem 7 stycznia 2013 roku został przekształcony w spółkę prawa handlowego. W wyniku przekształcenia została zmieniona nazwa zakładu i obecnie nosi on nazwę GoldMedica spółka z o.o. Od 11 kwietnia 2013 r. do 5 września 2014 r. Prezesem spółki została Ewa Balcerek. W dniu 6 września 2014 r. na stanowisko Prezesa Zarządu ponownie powołano Wiesława Jurgielewicza.