1

Izba Przyjęć

87 615 02 75

2

Oddział Wewnętrzny

87 615 02 75 wew. 25

gabinet lekarski wew. 24

3

Oddział Chirurgii jednego dnia

87 615 02 75 wew. 27

4

Oddział Ginekologii jednego dnia

87 615 02 75 wew. 27

5

Oddział Pediatryczny

87 615 02 75 wew. 34

gabinet lekarski wew. 35

6

Poradnia Neurologiczna

515 046 315

7

Poradnia Ginokologiczno-Położnicza

515 046 329

8

Poradnia Chirurgii Ogólnej

515 046 314

9

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

515 046 314

10

Poradnia Preluksacyjna

515 046 314

14

Poradnia lekarza rodzinnego (POZ)

87 615-12-17

12

Pracownia RTG

514 043 312

13

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

515 046 317

11

Dział Fizjoterapii

515 046 328