Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi informuje, że w związku z aktem przekształcenia z dnia 17.12.2012 r. dotyczącym przekształcenia SPZOZ w Gołdapi w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością informujemy, że z dniem 7 stycznia 2013 roku spółka GoldMedica została wpisana do KRS pod nr 0000445641 zgodnie z art. 80 ust. 1 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).


Wobec tego zgodnie z art. 80 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dniem przekształcenia, tj. z dniem 07.01.2013 r. GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi powstała z przekształcenia jest następcą prawnym praw i obowiązków po SPZOZ w Gołdapi.


            W związku z powyższym począwszy od dnia 07.01.2013 r. prosimy o wystawianie faktur  na firmę GoldMedica Spółka z o.o. 19-500 Gołdap, ul. Słoneczna 7, NIP 8471612824, REGON: 790243995.