2018.12.28

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego."

 

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500307689

 2018.12.18

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego."

 

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 2018.12.11

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

 2018.12.07

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego."

 

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

 Informacja z otwarcia ofert

 2018.11.30

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego."

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 Odpowidzi na pytania 1 - 30.11.2018

 

 Odpowidzi na pytania 2 - 30.11.2018

 2018.11.22

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego."

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 

 Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

 

 Załącznik nr 6 - wykaz osób

 

 Załącznik nr 7 - Zakres czynności niezbdnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrunienia na umowe o pracę

 

 Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy - część budowlana oraz technologia medyczna (opis techniczny do projektu)

 

 Załącznik nr 8 - rys. A-1 - rzut I piętra

 

 Załącznik nr 8 - rys. A-2 - rzut I piętra - sufity podwieszane

 

 Załącznik nr 8 - rys. T-1 - rzut I piętra - technologia madyczna

 

 Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne - część opisowa - str. 1-17

 

 Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy - rys E7

 

 Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy - część opisowa

 

 Załącznik nr 10 - Przekrój A-A

 

 Załącznik nr 10 - Przekrój B-B

 

 Załącznik nr 10 - rys. 1.2.05 - zestawienie stolarki wewnętrznej

 

 Załącznik nr 10 - rys. 1.3.01 - rzut poddasza użytkowego - inwentaryzacja

 

 Załącznik nr 10 - rys. 1.3.02 - rzut poddasza użytkowego - projekt

 

 Załącznik nr 10 - rzut I piętra - rys. A1

 

 Załącznik nr 10 - rzut I piętra - sufity podwieszane - rys. A-2

 

 Załącznik nr 10 - rzut I piętra - technologia medyczna - rys. T-1

 

 Załącznik nr 10 - rzut piętra - wentylacja mechaniczna (opis kształtek) - rys. IS-2

 

 Załącznik nr 10 - rzut piętra - wentylacja mechaniczna - rys. IS-1

 

 Załącznik nr 10 - uzgodnienia

 

 Załącznik nr 11 - STWiORB - część budowlana

 

 Załącznik nr 12 - STWiOR - instalacje elektryczne

 

 Załącznik nr 13 - Przedmiar robót - część budowlana - blok oparacyjny

 

 Załącznik nr 14 - Przedmiar robót - instalacje elektryczne - blok operacyjny

 

 Załącznik nr 15 - Przedmiar robót - adaptacja poddasza - roboty budowlane

 

 Załącznik nr 16 - Przedmiar robót - instalacje elektryczne - adaptacja poddasza

 2018.11.19

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej.

 

 Informacja z otwarcia ofert

 2018.11.07

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej.

 

 Odpowidzi na pytania - 07.11.2018

 2018.11.05

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z 02.11.2018

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 SIWZ (PO ZMIANACH)

 

 Sprostowanie z 02.11.2018

 

 SIWZ (TEKST JEDNOLITY PO ZMIANIE Z 2.11.2018)

 2018.10.25

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z 25.10.2018

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 SIWZ (PO ZMIANACH)

 

 Sprostowanie z 25.10.2018

 2018.10.24

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 Załącznik nr 3 do SIWZ (PO ZMIANACH)

 

 Odpowidzi na pytania - 23.10.2018

 2018.10.03

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wdrożenie usług e-zdrowia w budynkach szpitala GoldMedicaSp. z o.o. zlokalizowanego w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, świadczącym usługi lecznictwa stacjonarnego,ambulatoryjnego oraz podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.

2) Stworzenie możliwości prowadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej w formieelektronicznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów przez GoldMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi przywykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wdrożenie do działalnościzintegrowanego systemu teleinformatycznego modułów HIS i e-usług zdrowia w latach 2018-2019

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Załącznik nr 2 i 4 do SIWZ

 

 Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 Załącznik nr 7 do SIWZ

 

 Wzór umowy

 

 Edytowalna wersja formularza JEDZ

 

 Rzuty

 2018.03.20

 

KOMUNIKAT KOMISJI KONKURSOWEJ

Dzierżawa / najem lokali użytkowych i garaży.

 

Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej.

 

 

 Komunikat

 2018.03.01

 

KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ / NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 

 Ogłoszenie konkursu

 

 Wykaz lokali

 

 Formularz ofertowy

 2017.03.09

 Aparat RTG - sprzedaż

 

Ogłoszenie

 

Posiadamy w sprzedaży aparat rentgenowski. Cena do negocjacji.

 

Dane aparatu RTG:

Nazwa Producenta: Apelem
Typ: Baccara
Numer seryjny: A2007
Model aparatu: GTI-50
Rok produkcji: 1997

 

Lampa i kolimator:

Nazwa Producenta: Varian / Ralco s.r.l.
Model: B – 13? / R 302 A MPL
Typ: A-292
Numer seryjny: 47847-V7 / 3368
Kraj produkcji: USA / Włochy
Data produkcji: listopad 1997 / styczeń 1998
Całkowita warstwa filtracji: 1,2 + 2,0mmAI
Rozmiar ogniska: 0,6 ; 1,2

 

Tel. kontaktowy 87 615 13 76