2019.03.18

 

WYNIK KONKURSU OFERT

 

"Prezes Zarządu Goldmedica Sp. z o.o. ogłasza wynik konkursu ofert na dzierżawę / najem lokali użytkowych i garaży."

 

Szczegóły w załącznikach poniżej.

 

 Wynik konkursu

 2019.03.01

 

KONKURS OFERT

 

"Prezes Zarządu Goldmedica Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na dzierżawę / najem lokali użytkowych i garaży."

 

Szczegóły w załącznikach poniżej.

 

 Ogłoszenie konkursu ofert

 

 Formularz ofertowy

 

 Załącznik nr 1

 2018.12.28

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego."

 

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500307689

 2018.12.18

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego."

 

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty

 2018.12.11

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

 2018.12.07

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego."

 

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

 Informacja z otwarcia ofert

 2018.11.30

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego."

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 Odpowidzi na pytania 1 - 30.11.2018

 

 Odpowidzi na pytania 2 - 30.11.2018

 2018.11.22

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego."

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 Załącznik nr 4 - Wzór umowy

 

 Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

 

 Załącznik nr 6 - wykaz osób

 

 Załącznik nr 7 - Zakres czynności niezbdnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrunienia na umowe o pracę

 

 Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy - część budowlana oraz technologia medyczna (opis techniczny do projektu)

 

 Załącznik nr 8 - rys. A-1 - rzut I piętra

 

 Załącznik nr 8 - rys. A-2 - rzut I piętra - sufity podwieszane

 

 Załącznik nr 8 - rys. T-1 - rzut I piętra - technologia madyczna

 

 Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne - część opisowa - str. 1-17

 

 Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy - rys E7

 

 Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy - część opisowa

 

 Załącznik nr 10 - Przekrój A-A

 

 Załącznik nr 10 - Przekrój B-B

 

 Załącznik nr 10 - rys. 1.2.05 - zestawienie stolarki wewnętrznej

 

 Załącznik nr 10 - rys. 1.3.01 - rzut poddasza użytkowego - inwentaryzacja

 

 Załącznik nr 10 - rys. 1.3.02 - rzut poddasza użytkowego - projekt

 

 Załącznik nr 10 - rzut I piętra - rys. A1

 

 Załącznik nr 10 - rzut I piętra - sufity podwieszane - rys. A-2

 

 Załącznik nr 10 - rzut I piętra - technologia medyczna - rys. T-1

 

 Załącznik nr 10 - rzut piętra - wentylacja mechaniczna (opis kształtek) - rys. IS-2

 

 Załącznik nr 10 - rzut piętra - wentylacja mechaniczna - rys. IS-1

 

 Załącznik nr 10 - uzgodnienia

 

 Załącznik nr 11 - STWiORB - część budowlana

 

 Załącznik nr 12 - STWiOR - instalacje elektryczne

 

 Załącznik nr 13 - Przedmiar robót - część budowlana - blok oparacyjny

 

 Załącznik nr 14 - Przedmiar robót - instalacje elektryczne - blok operacyjny

 

 Załącznik nr 15 - Przedmiar robót - adaptacja poddasza - roboty budowlane

 

 Załącznik nr 16 - Przedmiar robót - instalacje elektryczne - adaptacja poddasza

 2018.11.19

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej.

 

 Informacja z otwarcia ofert

 2018.11.07

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej.

 

 Odpowidzi na pytania - 07.11.2018

 2018.11.05

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z 02.11.2018

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 SIWZ (PO ZMIANACH)

 

 Sprostowanie z 02.11.2018

 

 SIWZ (TEKST JEDNOLITY PO ZMIANIE Z 2.11.2018)

 2018.10.25

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA Z 25.10.2018

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 SIWZ (PO ZMIANACH)

 

 Sprostowanie z 25.10.2018

 2018.10.24

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 Załącznik nr 3 do SIWZ (PO ZMIANACH)

 

 Odpowidzi na pytania - 23.10.2018

 2018.10.03

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi"

 

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wdrożenie usług e-zdrowia w budynkach szpitala GoldMedicaSp. z o.o. zlokalizowanego w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, świadczącym usługi lecznictwa stacjonarnego,ambulatoryjnego oraz podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Gołdapskiego.

2) Stworzenie możliwości prowadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej w formieelektronicznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów przez GoldMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi przywykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wdrożenie do działalnościzintegrowanego systemu teleinformatycznego modułów HIS i e-usług zdrowia w latach 2018-2019

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej.

 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Załącznik nr 2 i 4 do SIWZ

 

 Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 Załącznik nr 7 do SIWZ

 

 Wzór umowy

 

 Edytowalna wersja formularza JEDZ

 

 Rzuty

 2015.05.07

 

KONKURS OFERT - USG

 

GoldMedica Sp. z o.o ogłasza konkurs ofert na całodobowe świadczenie usług w zakresie diagnostyki USG.

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Ogłoszenie konkursu

 Regulamin konkursu

 Szczegółowe warunki konkursu

 Regulamin pracy Komisji Konkursowej

 2015.05.07

 

KONKURS OFERT - LABORATORIUM

 

GoldMedica Sp. z o.o ogłasza konkurs ofert na całodobowe świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Ogłoszenie konkursu

 Regulamin konkursu

 Szczegółowe warunki konkursu

 Regulamin pracy Komisji Konkursowej

 2015.03.18

 

ODWOŁANIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ USG

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Odwołanie konkursu

 2015.03.19

 

ODWOŁANIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Odwołanie konkursu

 2015.03.16

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Ogłoszenie

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 2015.03.16

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BADAŃ USG

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej.

 

 

 Ogłoszenie

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Przetarg

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Przedmiot zamówienia:
usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł.

 

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. Euro.

 

Zamawiający:
GoldMedica Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 7
19-500 Gołdap
tel. 87 615 13 76
fax 87 615 13 76

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej

 

Gołdap, dn. 30.07.2014

 

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Załącznik nr 1 – Bilans na dzień 31.12.2013r. i Rachunek zysków i strat za okres od dnia 07.01.2013r. do 31.12.2013r.

 

 Załącznik nr 2 – Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu

 

 Załącznik nr 3 – Zaświadczenie US o niezaleganiu

 

 Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

 

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy

 

 Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy

 

 Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy

 

 Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy

 Informatyzacja

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradztwa technicznego oraz organizacyjno-prawnego na rzecz Zamawiającego w związku z planowaną modernizacją infrastruktury teleinformatycznej wraz z pozyskaniem na ten cel zewnętrznego finansowania.

 

Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej

 

Gołdap, dn. 24.06.2014

 

 

 Zapytanie ofertowe

 

 Załącznik nr 1

 

 Załącznik nr 2

 Unieważnienie konkursu

 

Ogłoszenie

 

Prezes Zarządu GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654 z póź. zmian.) unieważnia konkurs ofert, ogłoszony na dzień 28.04.2014 r. o godz. 09:00

 

Przedmiotem konkursu miało być świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych na aparacie ultrasonograficznym Vivid S5 należącym do GoldMedica sp. z o.o. Przyczyną unieważnienia konkursu jest brak wpłynięcia ofert.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu będzie wywieszone również na tablicy ogłoszeń Spółki.

 

Gołdap, dn. 28.04.2014

 Usługi USG

 

OGŁOSZENIE

 

Prezes Zarządu GoldMedica Sp.z o.o. w Gołdapi na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j: Dz.U. z 2013 poz.217) ogłasza

konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania
badań ultrasonograficznych


na aparacie ultrasonograficznym Vivid S5 należącym do GoldMedica Sp. z o.o.

 

 

 Ogłoszenie

 

 Szczegółowe warunki konkursu

 

 Załącznik 1

 

 Załącznik 2

 

 Załącznik 3

 Ogłoszenie

 

Odwołanie konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie badań USG

 

Prezes Zarządu GoldMedica Sp.z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słoneczna7 odwołuje konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie badań USG. Prawo do odwołania konkursu zastrzeżono w szczegółowych warunkach konkursu w rozdzialę IX pkt 8. Informację niniejszą zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szpitala (załącznik do pobrania poniżej)

 

 

 Odwołanie ogłoszenia

 Ogłoszenie

 

Odwołanie konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

 

Prezes Zarządu GoldMedica Sp.z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy ul. Słoneczna7 odwołuje konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny zastrzeżono w szczegółowych warunkach konkursu w rozdzialę XII pkt 1. Informację niniejszą zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szpitala (załącznik do pobrania poniżej)

 

 

 Odwołanie ogłoszenia

 Ogłoszenie

 

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2011, Nr 112 poz. 654) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2008 Nr 164 poz. 1027, z poźn. zm.). Szczegółowe informacje o Konkursie Ofert można uzyskać w siedzibie Spółki GoldMedica ul. Słoneczna 7, budynek administracji (pok. nr 6 ) lub pod nr tel. 87 615 02 75 wew 49, od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 - 13:00 lub pobrać w załączniku poniżej.

 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie GoldMedica Spółka z o.o.ul. Słoneczna 7 19 -500 Gołdap do dnia 27.03.2014 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2014 r. o godz. 09:30 w budynku administracji pok nr 6. Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia. Oferent będzie związany oferta przez okres 30 dni. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego Konkursu.

Gołdap, dnia 17.03.2014

 

 

 Ogłoszenie

 

 Warunki szczegółowe

 

 Ogłoszenie

 

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie badań usg

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2011, Nr 112 poz. 654) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2008 Nr 164 poz. 1027, z poźn. zm.). Szczegółowe informacje o Konkursie Ofert można uzyskać w siedzibie Spółki GoldMedica ul. Słoneczna 7, budynek administracji (pok. nr 6 ) lub pod nr , tel. 87 615 02 75 wew 49, od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 - 13.00 lub pobrać w załączniku poniżej.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia 27.03.2014 r. do godz. 09.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2014 r. o godz. 09.30 w budynku administracji szpitala pok nr 6. Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia. Oferent będzie związany oferta przez okres 30 dni. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego Konkursu. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej do wglądu w administracji w pokoju nr 6.

 

 

 Warunki szczegółowe

 

 Ogłoszenie

 

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

 

na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2011, Nr 112 poz. 654) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2008 Nr 164 poz. 1027, z poźn. zm.). Szczegółowe informacje o Konkursie Ofert można uzyskać w siedzibie Spółki GoldMedica ul. Słoneczna 7, budynek administracji (pok. nr 6 ) lub pod nr tel. 87 615 02 75 wew 49, od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 - 13:00 lub pobrać w załączniku poniżej.

 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie GoldMedica Spółka z o.o.ul. Słoneczna 7 19 -500 Gołdap do dnia 27.03.2014 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2014 r. o godz. 09:30 w budynku administracji pok nr 6. Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia. Oferent będzie związany oferta przez okres 30 dni. Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego Konkursu.

Gołdap, dnia 17.03.2014

 

 

 Ogłoszenie

 

 Warunki szczegółowe

 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

"Dostawa karetki transportowej TYPU A 1, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu."

23.04.2013


Szczegóły wyniku postępowania w załączniku poniżej.Ogłoszenie

 

Ogłoszenie

 

GoldMedica Spóła z o.o. w Gołdapi ogłasza wykaz lokali i pomieszczeń do oddania w dzierzawę/najem na czas od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015, jak w załączniku poniżej.

 

 

 Wykaz lokali i pomieszczeń

 

 Ogłoszenie

 

GoldMedica prosi o składanie ofert na wynajem i zagospodarowanie:

 

1. Plac o powierzchni 151 m2 po rozbiórce budynku warsztatów technicznych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2-671/11.. Plac znajduje się przy ul. Słoneczna 7 obok budynku, w którym mieści się firma Falck Medycyna.

 

 

2. Budynek o powierzchni 151 m2, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2-671/11. Budynki znajdują się przy ul. Słoneczna 7 za budynkiem administracji szpitala.

 

3. Magazyn o powierzchni 148 m2 , na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2-671/11. Budynki znajdują się przy ul. Słoneczna 7 za budynkiem administracji szpitala.

 

Osoba do kontaktu: Pan Stanisław Luty tel. 600 499 651

 

 Ogłoszenie o przetargu - na ,,dostawę karetki transportowej

TYPU A 1, W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU"GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi

19-500 Gołdap, ul. Słoneczna 7;

Sekretariat: tel./ fax. (87) 615 -13-76

Centrala: (87) 615-02-75


WYBÓR OFERTY

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Przedmiot zamówienia: „Oszacowanie kosztów dostosowania poddasza budynku głównego szpitala /II kondygnacja/ na potrzeby oddziału pediatrycznego, zgodnie z załączonym szkicem”.

 

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto (najkorzystniejsza cena za w/w usługę).

 

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zaproszenie


GoldMedica Spółka z o.o. w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro netto na oszacowanie kosztów dostosowania poddasza budynku głównego szpitala /II kondygnacja/ na potrzeby oddziału pediatrycznego, zgodnie z załączonym szkicem.


Załączniki do pobrania poniżej:


 Zaproszenie do składania ofert


 Szkic
ROZEZNANIE CENOWE

 

Sprzątanie i dezynfekcja szpitala


Szanowni Państwo,


niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U.z2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.


W celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: sprzątanie i dezynfekcja szpitala.


Jeżeli są Państwo zainteresowani, uprzejmie prosimy o przesłanie orientacyjnej kalkulacji kosztów na ww. usługę (cenę netto i brutto).


Prosimy o przesłanie propozycji cenowej w terminie do 15 listopada 2013 r w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@goldmedica.pl


W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr telefonu 515-046-327.


Załączniki do pobrania poniżej:


 Formularz rozeznania ofertowego


 Załącznik 1


 Załącznik 2


 Załącznik 3


 Załącznik 4
Wymiana windy - Przetarg

Odpowiedzi na zapytania

Rysunki

Wynik postępowania