Przejdź do:
Ogłoszenia
Modyfikacja ogłoszenia z 25.10.2018
25 paź 2018
Modyfikacja ogłoszenia z 25.10.2018 "Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej. SIWZ (PO ZMIANACH) Sprostowanie z 25.10.2018
Modyfikacja ogłoszenia i odpowiedzi na pytania
24 paź 2018
Modyfikacja ogłoszenia i odpowiedzi na pytania "Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej. Załącznik nr 3 do SIWZ (PO ZMIANACH) Odpowiedzi na pytania - 23.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
03 paź 2018
Ogłoszenie o zamówieniu "Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" 1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wdrożenie usług e-zdrowia w budynkach szpitala GoldMedicaSp. z o.o. zlokalizowanego w Gołdapi przy ul. Słonecznej 7, świadczącym usługi lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Gołdapskiego. 2) Stworzenie możliwości prowadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów przez GoldMedica Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez wdrożenie do działalności zintegrowanego systemu teleinformatycznego modułów HIS i e-usług zdrowia w latach 2018-2019