Przejdź do:
Ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
30 lis 2018
"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego." Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej. Odpowiedzi na pytania 1 - 30.11.2018 Odpowiedzi na pytania 2 - 30.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
22 lis 2018
"Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego." Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - Wzór umowy Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 6 - Wykaz osób Załącznik nr 7 - Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy - część budowlana oraz technologia medyczna (opis techniczny do projektu) Załącznik nr 8 - rys. A-1 - rzut I piętra Załącznik nr 8 - rys. A-2 - rzut I piętra - sufity podwieszane Załącznik nr 8 - rys. T-1 - rzut I piętra - technologia medyczna Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne - część opisowa - str. 1-17 Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy - rys. E7 Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy - część opisowa Załącznik nr 10 - Przekrój A-A Załącznik nr 10 - Przekrój B-B Załącznik nr 10 - rys. 1.2.05 - zestawienie stolarki wewnętrznej Załącznik nr 10 - rys. 1.3.01 - rzut poddasza użytkowego - inwentaryzacja Załącznik nr 10 - rys. 1.3.02 - rzut poddasza użytkowego - projekt Załącznik nr 10 - rzut I piętra - rys. A1 Załącznik nr 10 - rzut I piętra - sufity podwieszane - rys. A-2 Załącznik nr 10 - rzut I piętra - technologia medyczna - rys. T-1 Załącznik nr 10 - rzut piętra - wentylacja mechaniczna (opis kształtek) - rys. IS-2 Załącznik nr 10 - rzut piętra - wentylacja mechaniczna - rys. IS-1 Załącznik nr 10 - uzgodnienia Załącznik nr 11 - STWiORB - część budowlana Załącznik nr 12 - STWiOR - instalacje elektryczne Załącznik nr 13 - Przedmiar robót - część budowlana - blok operacyjny Załącznik nr 14 - Przedmiar robót - instalacje elektryczne - blok operacyjny Załącznik nr 15 - Przedmiar robót - adaptacja poddasza - roboty budowlane Załącznik nr 16 - Przedmiar robót - instalacje elektryczne - adaptacja poddasza
Informacja z otwarcia ofert
19 lis 2018
"Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej. Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
07 lis 2018
Odpowiedzi na pytania "Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej. Odpowiedzi na pytania - 07.11.2018
Modyfikacja ogłoszenia z 02.11.2018
05 lis 2018
Modyfikacja ogłoszenia z 02.11.2018 "Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej. SIWZ (PO ZMIANACH) Sprostowanie z 02.11.2018 SIWZ (TEKST JEDNOLITY PO ZMIANIE Z 02.11.2018)