Przejdź do:
Przetargi
Ogłoszenie o wyborze oferty
15 lis 2013
Przedmiot zamówienia: „Oszacowanie kosztów dostosowania poddasza budynku głównego szpitala /II kondygnacja/ na potrzeby oddziału pediatrycznego, zgodnie z załączonym szkicem”. Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto (najkorzystniejsza cena za w/w usługę). Szczegóły w załączniku poniżej. Wybór oferty
Rozeznanie cenowe
01 lis 2013
Sprzątanie i dezynfekcja szpitala Szanowni Państwo, niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U.z2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W celu zbadania ofert rynku, oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: sprzątanie i dezynfekcja szpitala. Jeżeli są Państwo zainteresowani, uprzejmie prosimy o przesłanie orientacyjnej kalkulacji kosztów na ww. usługę (cenę netto i brutto). Prosimy o przesłanie propozycji cenowej w terminie do 15 listopada 2013 r w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@goldmedica.pl  W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr telefonu 515-046-327. Załączniki do pobrania poniżej: Formularz rozeznania ofertowego Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4