Przejdź do:
Przetargi
Ogłoszenie
28 kwi 2014
Prezes Zarządu GoldMedica sp. z o.o. w Gołdapi na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654 z póź. zmian.) unieważnia konkurs ofert, ogłoszony na dzień 28.04.2014 r. o godz. 09:00. Przedmiotem konkursu miało być świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań ultrasonograficznych na aparacie ultrasonograficznym Vivid S5 należącym do GoldMedica sp. z o.o. Przyczyną unieważnienia konkursu jest brak wpłynięcia ofert. Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu będzie wywieszone również na tablicy ogłoszeń Spółki.
Ogłoszenie
11 kwi 2014
Prezes Zarządu GoldMedica Sp.z o.o. w Gołdapi na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j: Dz.U. z 2013 poz.217) ogłasza  konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania  badań ultrasonograficznych  na aparacie ultrasonograficznym Vivid S5 należącym do GoldMedica Sp. z o.o. Ogłoszenie Szczegółowe warunki konkursu Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3