Przejdź do:
Przetargi
Ogłoszenie o przetargu
30 lip 2014
Przedmiot zamówienia:  Usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 tys. Euro. Zamawiający:  GoldMedica Sp. z o.o.  ul. Słoneczna 7  19-500 Gołdap  tel. 87 615 13 76  fax 87 615 13 76 Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 – Bilans na dzień 31.12.2013r. i Rachunek zysków i strat za okres od dnia 07.01.2013r. do 01.12.2013r. Załącznik nr 2 – Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu Załącznik nr 3 – Zaświadczenie US o niezaleganiu Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy