Przejdź do:
Przetargi
Odpowiedzi na pytania
30 lis 2018
Odpowiedzi na pytania "Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego." Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej. Odpowiedzi na pytania 1 - 30.11.2018 Odpowiedzi na pytania 2 - 30.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
22 lis 2018
Ogłoszenie o zamówieniu "Wykonanie prac adaptacyjnych na poddaszu budynku głównego szpitala celem dostosowania go do potrzeb oddziału pediatrycznego oraz prac adaptacyjnych bloku operacyjnego." Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 - Wzór umowy Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej Załącznik nr 6 - Wykaz osób Załącznik nr 7 - Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy - część budowlana oraz technologia medyczna (opis techniczny do projektu) Załącznik nr 8 - rys. A-1 - rzut I piętra Załącznik nr 8 - rys. A-2 - rzut I piętra - sufity podwieszane Załącznik nr 8 - rys. T-1 - rzut I piętra - technologia medyczna Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne - część opisowa - str. 1-17 Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy - rys. E7 Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy - część opisowa Załącznik nr 10 - Przekrój A-A Załącznik nr 10 - Przekrój B-B Załącznik nr 10 - rys. 1.2.05 - zestawienie stolarki wewnętrznej Załącznik nr 10 - rys. 1.3.01 - rzut poddasza użytkowego - inwentaryzacja Załącznik nr 10 - rys. 1.3.02 - rzut poddasza użytkowego - projekt Załącznik nr 10 - rzut I piętra - rys. A1 Załącznik nr 10 - rzut I piętra - sufity podwieszane - rys. A-2 Załącznik nr 10 - rzut I piętra - technologia medyczna - rys. T-1 Załącznik nr 10 - rzut piętra - wentylacja mechaniczna (opis kształtek) - rys. IS-2 Załącznik nr 10 - rzut piętra - wentylacja mechaniczna - rys. IS-1 Załącznik nr 10 - uzgodnienia Załącznik nr 11 - STWiORB - część budowlana Załącznik nr 12 - STWiOR - instalacje elektryczne Załącznik nr 13 - Przedmiar robót - część budowlana - blok operacyjny Załącznik nr 14 - Przedmiar robót - instalacje elektryczne - blok operacyjny Załącznik nr 15 - Przedmiar robót - adaptacja poddasza - roboty budowlane Załącznik nr 16 - Przedmiar robót - instalacje elektryczne - adaptacja poddasza
Informacja z otwarcia ofert
19 lis 2018
Informacja z otwarcia ofert "Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej. Informacja z otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
07 lis 2018
Odpowiedzi na pytania "Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej. Odpowiedzi na pytania - 07.11.2018
Modyfikacja ogłoszenia z 02.11.2018
05 lis 2018
Modyfikacja ogłoszenia z 02.11.2018 "Wdrożenie e-usługi w GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi" Szczegóły w załącznikach do pobrania poniżej. SIWZ (PO ZMIANACH) Sprostowanie z 02.11.2018 SIWZ (TEKST JEDNOLITY PO ZMIANIE Z 02.11.2018)